დასრულდა საბერძნეთის ისტორიაში ყველაზე დიდი აღლუმი.2022 წლის 18 ივნისი.