Ολοκληρώθηκε η μεγαλύτερη παρέλαση στην ιστορία της Ελλάδας 18 Ιουνίου 2022.